Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng giảng dậy hiện đại cho giáo viên Smartcom

Hà Nội, Ngày 31-10-2013
10/2011 Smartcom tổ chức chương trình đào tạo " kỹ năng giảng dậy hiện đại " cho toàn bộ giáo viên phòng đào tạo Smartcom. chương trình giúp cán bộ giáo viên tiếng Anh có thêm công cụ, phương pháp truyền đạt thuyết phục học viên với phong cách giảng dậy chuyên nghiệp của mình.

Ảnh chương trình :

Các giáo viên trẻ đang thực hành kỹ năng thuyết trình


 

Thực hành bài tập mô phỏng :

 


Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật