Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

kỹ năng sống THPT Hoàng Cầu - Đống Đa - Tập huấn kỹ năng điều hành hoạt động Đoàn

Hà Nội, Ngày 30-10-2013
ngày 14-04-2013 công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Teamwork phối hợp với Trường THPT Hoàng Cầu - Đống Đa tổ chức chương trình Tập huấn Kỹ năng Công tác Đoàn cho toàn bộ Bí thư , Lớp trưởng các Khối .Nhằm giúp cho các bạn có kỹ năng - Kinh nghiệm và kiến thức trong việc tổ chức điều hành các hoạt động tập thể của lớp học.

Clip đào tạo :

Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật