Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng sống THPT LOMONOXOP - Tập huấn Kỹ năng công tác Đoàn

Hà Nội, Ngày 30-10-2013
26/12/2009 Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Teamwork kết hợp với đoàn thanh niên trường THPT Lomonoxop cùng tổ chức Chương trình Tập huấn kỹ năng công tác Đoàn.Nhằm giúp đội ngũ cán bộ đoàn hội của Trường có thêm công cụ về điều hành, cùng những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong điều hành hoạt động tập thể và tâm lí đám đông nhằm nâng cao hiệu quả cho những hoạt động tập thể.

Clip đào tạo :

 

bài viết của trường : http://lomonoxop.edu.vn/Plus.aspx/vi-VN/News/38/0/337/0/1336/

Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật