Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng mềm sinh viên Design Global Academy

Hà Nội, Ngày 30-10-2013
04/10/2012 Trường Design Global Academy tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên của trường .giúp sinh viên tự tin dám khẳng định và thể hiện mình nâng cao năng lực nhận thức, thái độ và hành vi trong giao tiếp ứng xử và kết hợp với người khác.

Clip chương trình :

 

Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật