Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

kỹ năng mềm sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Hà Nội, Ngày 30-10-2013
03,04-11-2012 Học viên Chính sách và Phát triển tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên của trường . nhằm trang bị cho các bạn sinh viên có thêm các kỹ năng ứng dụng hiệu quả trong việc học tập và trong cuộc sống hằng ngày .

Clip chương trình :

 

Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật