Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng mềm sinh viên thời hội nhập - Học viện Hành chính Quốc Gia

Hà Nội, Ngày 30-10-2013
Trường Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng sinh viên thời hội nhập cho toàn bộ sinh viên mới nhập trường nhằm giúp các em tự tin, có thái độ ứng xử tích cực trong học tập cũng như trong cuộc sống

Clip chương trình :

Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật