Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng tạo lập môi trường Phát huy sáng tạo tập thể Đại Học Điện Lực

Hà Nội, Ngày 30-10-2013
23-10-2011 Trường Đại Học Điện Lực tổ chức chương trình " Tập huấn kỹ năng tạo lập môi trường phát huy sáng tạo tập thể " cho 200 Bí Thư , Lớp trưởng , BCH Chi đoàn Trường .


Sau khi hoàn thành mỗi nội dung đào tạo trong Chương trình giao lưu  "Kỹ năng điều hành hoạt động tập thể ", học viên sẽ đạt được:
   -  Nhân thức vai trò , tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên.
   - Nhận thức các kỹ năng mềm cần thiết đối với sinh viên trong thời hội nhập
   -  Nhận thức và quản lý sự thay đổi.
   -   Tự tin dám khẳng định và thê hiện mình trong giao tiếp ứng xử
   -   Có nhận thức và phương pháp thu hút sự chú ý và tập hợp đám đông
   -   Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc tạo lập môi trường trong làm việc tập thể
   -  Trải nghiệm không khí vui vẻ ấn tượng và ý nghĩa thông qua các bài tập trò chơi trải nghiệm

Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc với mỗi thành viên tham gia .

Clip chương trình :

 

Giảng viên kỹ năng mềm  Lê Văn Chiến .
Di động : 0928 995 996
Face book : https://www.facebook.com/Chienlv83

Tin tức cập nhật