Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng xây dựng tinh thần đồng đội

Kỹ năng xây dựng tinh thần đồng đội

Kỹ năng tổ chức cá nhân và quản lý công việc

Kỹ năng tổ chức cá nhân à công việc

Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề

Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình thuyết phục hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình thuyết phục hiệu quả

Kỹ năng nhận thức để thay đổi

Kỹ năng nhận thức để thay đổi
Sắp xếp theo
Hiển thị

Tin tức cập nhật