Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể

Kỹ năng Quản trị nhân sự

Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng

Kỹ năng giảng dạy hiện đại

Kỹ năng quản trị nhân sự

Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể

Kỹ năng giảng dậy hiện đại

Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng
Sắp xếp theo
Hiển thị

Tin tức cập nhật