Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể

Hà Nội, Ngày 16-10-2013
Kỹ năng Quản trị nhân sự

Kỹ năng Quản trị nhân sự

Các tin mới hơn
Các tin cùng loại đã đăng
Tin tức cập nhật