Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Video đào tạo

Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức đào tạo Kỹ năng mềm dành cho quản lý

08-10-2012 Bộ kế hoạch đầu tư tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng mềm dành cho quản lý các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các công ty trên địa bàn Hà nội nhằm trang bị cho các cán bộ có thêm các kỹ năng ứng dụng hiệu quả trong việc quản lý, điều hành đơn vị .

Tin tức cập nhật