Teambuilding for Authentic English in Smartcom
Kỹ năng quản lý lãnh đạo Honda Việt Nam
Tập Huấn Kỹ năng công tác Đoàn - Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng thiết kế hoạt động tập thể Tập Đoàn Than Khoáng Sản
Kỹ năng công tác Đội - THCS Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Kỹ năng tư duy tích cực - Teambuilding Smartcom

Video đào tạo

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

17/09/2009 ngân hàng nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo " Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp " cho toàn bộ Cán bộ,  các cơ quan đơn vị trực thuộc  .Giúp  có thêm những kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề hiệu quả .. . Chương trình thành công và để lại ấn tượng sâu sắc đối với các thành viên tham gia .

Tin tức cập nhật